Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø

Dokument 8:98 S (2018-2019), Innst. 275 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.05.2019 Innst. 275 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø. Regjeringspartiene støtte ikke forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 21.05.2019