Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU

Prop. 47 LS (2018-2019), Innst. 195 L (2018-2019), Lovvedtak 45 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 195 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen til Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU. Stortingets vedtok forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.03.2019