Representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet

Dokument 8:86 S (2018-2019), Innst. 280 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Kirsti Leirtrø, Martin Henriksen, Nils Kristen Sandtrøen, Øystein Langholm Hansen, Terje Aasland Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 280 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet. Forslaget fikk ikke flertall. Et mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2019