Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst

Innst. 262 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 07.05.2019 Innst. 262 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Helseministeren har redegjort for Stortinget om IKT-området i Helse Sør-Øst. Etter en kommentarrunde fra partiene, ble redegjørelsen vedtatt oversendt helse- og omsorgskomiteen for videre behandling. Komiteen sendte brev til helseministeren med i alt 13 spørsmål knyttet til redegjørelsen om IKT-området i Helse Sør-Øst. I komiteens innstilling inneholder partienes kommentarer tilsvaret fra helseministeren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019