Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Tekstredigering pågår