Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder

Dokument 8:71 S (2018-2019), Innst. 241 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 10.04.2019 Innst. 241 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.05.2019