Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

Prop. 1 S (2018-2019) - Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten), Innst. 168 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2019 Innst. 168 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop.1 S (2018-2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) under del III spesielle tema, som ble vedtatt at vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2019