Representantforslag om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser

Dokument 8:34 S (2018-2019), Innst. 222 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Jorodd Asphjell, Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Arild Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.03.2019 Innst. 222 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2019