Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39

Dokument 8:23 S (2018-2019), Innst. 45 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.11.2018 Innst. 45 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag der det foreslås å be regjeringen sørge for at nye, utslippsfrie og autonome ferger tas med som et selvstendig alternativ når det planlegges Fergefri E39, på lik linje med tunneler og bruer. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2018