Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (29.11.2018 Kl. 15:18:27)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (29.11.2018 Kl. 15:18:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag der det foreslås å be regjeringen sørge for at nye, utslippsfrie og autonome ferger tas med som et selvstendig alternativ når det planlegges Fergefri E39, på lik linje med tunneler og bruer. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger