Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Dokument 8:8 S (2018-2019), Innst. 247 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Kari Elisabeth Kaski, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R), (Sp), (SV) Innstilling avgitt 09.04.2019 Innst. 247 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om utbyggingsplanene ved Oslo universitetssykehus. I saken er det fremmet forslag om å be regjeringen prioritere arbeidet med bygging av nytt lokalsykehus på Aker, samt forslag om å instruere regjeringen om å gjennomføre en utredning av mulighetene for utbygging og samling av virksomhetene ved Oslo universitetssykehus på tomten til Ullevål sykehus. Regjeringspartiene stemte mot forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2019