Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:39:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:39:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (29.04.2019 Kl. 18:40:14)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om utbyggingsplanene ved Oslo universitetssykehus. I saken er det fremmet forslag om å be regjeringen prioritere arbeidet med bygging av nytt lokalsykehus på Aker, samt forslag om å instruere regjeringen om å gjennomføre en utredning av mulighetene for utbygging og samling av virksomhetene ved Oslo universitetssykehus på tomten til Ullevål sykehus. Regjeringspartiene stemte mot forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger