Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft

Dokument 8:230 S (2017-2018), Innst. 33 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 06.11.2018 Innst. 33 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen legge til rette for en mer helhetlig og strukturert satsing på informasjon, forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft. Øvrige forslag i saken fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2018