Representantforslag om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund

Dokument 8:226 S (2017-2018), Innst. 31 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.11.2018 Innst. 31 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom og å stoppe nedleggelsen av rahabiliteringsavdelingen 2 Øst i Eigersund. Forslaget oppnådde ikke flertall. Et forslag om at regjeringen skal sørge for at kommunene i regionen får mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse og kapasitet til å ta over ansvaret for den aktuelle pasientgruppen dersom nedleggelsen av rehabilitetsavdelingen blir opprettholdt, ble vedtatt med stemmene fra A, Sp, SV, KrF, MDG og R.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2018