Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass

Dokument 8:222 S (2017-2018), Innst. 30 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.11.2018 Innst. 30 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å lovfeste rett til plass på skolefritidsordningen for barn på 1-4. trinn og barn på 1.-7. trinn med særskilte behov. Forslaget ble ikke vedtatt, men et enstemmig storting vedtok å be regjeringen om å vurdere relevante tiltak for å unngå at elever blir utestengt fra skolefritidsordningen på grunn av foreldrenes økonomi. Vurderingen skal være en del av arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage og skole.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2018