Representantforslag om pensjon fra første krone

Dokument 8:218 S (2017-2018), Innst. 142 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Karin Andersen, Lise Christoffersen, Rigmor Aasrud Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A), (SV) Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 142 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslaget fremmet av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om pensjon fra første krone oppnådde ikke flertall mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2019