Representantforslag om å gi Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet i oppdrag å utføre DNA- og sporanalyser til bruk i strafferettspleien, som supplement til Rettsmedisinsk institutt (RMI)

Dokument 8:191 S (2017-2018), Innst. 390 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Martin Henriksen, Olaug Vervik Bollestad, Sandra Borch, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A), (Sp), (SV), (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.06.2018 Innst. 390 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fremmet av medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti om å gi Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø i oppdrag å utføre DNA- og sporanalyser til bruk i strafferettspleien. I dag utføres slike analyser kun av Avdeling for rettsmedisinske fag ved Universitetet i Oslo (tidliger RMI). Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen legge til rette for at Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø kan utføre DNA-analyser for bruk i strafferettspleien. Det ble også vedtatt å be regjeringen legge til rette for at Rettsgenetisk senter kan levere fra 10-25 prosent av de analysene det er behov for.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2018