Representantforslag om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen

Dokument 8:146 S (2017-2018), Innst. 283 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 283 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt er det vedtatt å be regjeringen vurdere konkrete tiltak for å forebygge overgrep i sykehjem gjennom god grunnbemanning, bedre ledelse og opplæring av ansatte i sykehjem.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2018