Investeringar i Forsvaret og andre saker

Prop. 66 S (2017-2018), Innst. 359 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2018 Innst. 359 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å starte opp åtte nye investeringsprosjekt i tråd med forslaget fra regjeringen. Fem nye materiellprosjekt: anskaffing av landbasert transportstøtte, hand- og avdelingsvåpen, bruleggarpanservogn, ingeniørpanservogn og nye kystvaktfartøy, samt godkjenning av kostnadsramme for tre nye eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt: på hhv. Haakonsvern og Evenes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2018