Statsrekneskapen 2017

Meld. St. 3 (2017-2018), Innst. 372 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2018 Innst. 372 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2017, og enstemmig vedtatt å vedlegge meldingen protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2018