Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Meld. St. 12 (2017-2018)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang