Representantforslag om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter

Dokument 8:101 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Gina Barstad, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang