Representantforslag om å leggje ned dagens Beslutningsforum for nye metodar og sikre openheit om legemiddelprisar i Noreg

Dokument 8:93 S (2017-2018)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest 1. februar 2018. Det vil ikke bli holdt noen muntlig høring i denne saken.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang