Representantforslag om å endre tidspunktet ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og regelendinger om tilbakevirkende kraft

Dokument 8:88 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria-Karine Aasen-Svensrud Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang