Representantforslag om å endre tidspunktet ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og regelendinger om tilbakevirkende kraft

Dokument 8:88 S (2017-2018), Innst. 160 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 160 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok imidlertid to forslag fra hhv. H/FrP og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2018