Om håndteringen av omorganiseringen i SSB

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saksgang