Håndteringen av omorganiseringen i SSB

Innst. 199 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 20.03.2018 Innst. 199 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Et "daddelvedtak", som var foreslått av A, Sp, SV og KrF. Forslaget fikk støtte fra MDG og R og ble vedtatt med 54 mot 49 stemmer. Vedtaket lyder: "Stortinget finner finansministerens embetsutøvelse ved behandling av sak om håndteringen av omorganiseringen i SSB kritikkverdig." Stortinget har dessuten enstemmig vedtatt at det forutsetter at før det foretas omfattende endringer i SSB, herunder oppfølging av statistikklovutvalget, legges det opp til en åpen demokratisk debatt, herunder en egen sak til Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.04.2018