Representantforslag som tydeliggjør at det er ulovlig å dele eller offentliggjøre bilder som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes og som øker strafferammen for å spre denne typen bilder uten samtykke

Dokument 8:79 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang