Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland

Prop. 11 S (2017-2018), Innst. 90 S (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2017 Innst. 90 S (2017-2018)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.12.2017

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 20.12.2017