Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Prop. 28 S (2017-2018)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang