Ny saldering av statsbudsjettet 2017

Prop. 28 S (2017-2018), Innst. 100 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2017 Innst. 100 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en sak om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Nysalderingen er den siste revisjonen av statsbudsjettet for inneværende år. Ut over regjeringens forslag ble det vedtatt et engangstilskudd til ICAN-Norge, i forbindelse med utdelingen av årets Nobels fredspris.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2017