Representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten

Dokument 8:11 S (2017-2018), Innst. 36 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 23.11.2017 Innst. 36 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et Representantforslag fra Senterpartiet om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten. Forslagene i innstillingen fikk ikke flertall. KrF fremmet følgende forslag under debatten: Stortinget ber regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende pr. post. Dette forslaget fikk flertall med stemmene til A, Sp, SV, KrF, MDG og Rødt. Bakgrunnen for forslaget fra Senterpartiet er at Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2016 besluttet at brukere som mottar pensjon, uføretrygd, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger og tilleggsstønader, kun ville fåutbetalingsinformasjon digitalt på Ditt Nav.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2017