Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland

Prop. 164 S (2016-2017), Innst. 34 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.11.2017 Innst. 34 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om finansiering av Nordhordlandspakken. Pakken omfatter prosjekter og tiltak på riks- og fylkesvegnettet i kommuner nord i Hordaland. Pakken har en økonomisk ramme på om lag 1 500 mill. kroner, hvorav 1 480 mill. kroner er bompenger. Det fylkeskommunale bidraget er på 280 mill. 2017-kroner. Gjennom vedtaket har Stortinget gitt sitt samtykke til at bompengeselskapet får lov til å ta opp lån og kreve inn bompenger til pakken, i tråd med vilkårene i proposisjonen. Videre har Samferdselsdepartementet fått fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet, og sette nærmere regler for finansieringsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2017

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2017