Representantforslag om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep

Dokument 8:126 S (2016-2017), Innst. 407 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 407 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om å utvide lagringsplikten for IP-adresser til inntil 6 måndere, for å beskytte barn mot overgrep. Stortinget vedtok å be regjeringen utrede om det rettslige handlingsrommet for generell lagring av IP-adresser og relevant trafikkdata bør utvides, som et nødvendig virkemiddel i kampen mot kriminalitet, herunder overgrep mot barn. Utredningen må inkludere hvordan hensynet til personvern og internasjonale forpliktelser kan ivaretas.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2017