Representantforslag om tiltak for å bekjempe voldtekt

Dokument 8:127 S (2016-2017), Innst. 342 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 342 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe voldtekt. Stortinget vedtok fire anmodninger til regjeringen, som henholdvis gikk ut på å be regjeringen 1) legge frem en ny handlingsplan mot voldtekt, 2) komme med tiltak som sikrer en mer helhetlig oppfølging av voldtektsofre, 3) sikre voldtektsofre over hele landet tilgang på voldtektsmottak og 4) iverksette flere tiltak som sikrer kompetanseheving hos politiet og rettsapparatet når det gjelder saker om voldtekt og overgrep.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2017