Representantforslag om andre reaksjonsformer enn utvisning ved brudd på utlendingsloven

Dokument 8:99 S (2016-2017)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Karin Andersen Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF), (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget