Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Prop. 28 S (2016-2017), unntatt kap. 340 og 341, Innst. 125 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2016 Innst. 125 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2016