Representantforslag om å tillate stryking av listekandidater ved fylkesting- og kommunestyrevalg

Dokument 8:14 S (2016-2017), Innst. 306 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Frank J. Jenssen, Helge André Njåstad, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Ingjerd Schou, Michael Tetzschner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (FrP), (H) Innstilling avgitt 16.05.2017 Innst. 306 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2017