Grunnlovsforslag om endring i § 89 (domstolskontroll med lover mv.)

Dokument 12:19 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H), (Sp)

Saksgang