Grunnlovsforslag om endring i § 49 (delegering)

Dokument 12:44 (2015-2016)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang