Grunnlovsforslag om ny § 111 (levestandard og helse)

Dokument 12:9 (2015-2016), Innst. 127 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (A), (SV), (V) Innstilling avgitt 15.01.2019 Innst. 127 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om to Grunnlovsforslag om rett til tilfredsstillende levestandard og helse, jf. Innst. 127 S (2018-2019) og Dokument 12:9 og 12:25 (2015-2016).Forslag 9 er fremmet av Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja. Forslag 25 er fremmet av Karin Andersen. Dette forslaget ble med 21 stemmer for og 144 stemmer mot, ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 29.01.2019