Grunnlovsforslag om ny § 85 a (om folkeavstemning)

Dokument 12:14 (2015-2016)

Status: Stortinget har mottatt et dokument til behandling.

Forslag fra (FrP)

Saksgang