Representantforslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI

Dokument 8:118 S (2015-2016), Innst. 194 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Eirin Sund, Hege Haukeland Liadal, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre, Sonja Mandt, Trond Giske, Arild Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 21.02.2017 Innst. 194 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om fremlegging av ny handlingsplan for LHBTI. Forslaget ble ikke vedtatt. Et forslag om å igangsette en landsomfattende levekårsundersøkelse for LHBTI-personer ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2017

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2017