Grunnlovsforslag om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)

Dokument 12:3 (2015-2016), Innst. 290 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (SV), (V) Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 290 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om retten til å søke asyl, jf. Innst. 290 S (2018-2019) og Dokument 12:3 (2015-2016). Forslaget ble fremmet av Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja. For forslaget stemte representanter for Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Rødt. Forslaget ble med 148 mot 20 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2019