Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 350 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016