Melding for året 2015 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dokument 18 (2015-2016), Innst. 300 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2016 Innst. 300 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsmeldingen fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter for 2015. Årsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2016