Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet

Prop. 54 S (2015-2016), Innst. 225 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 07.04.2016 Innst. 225 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til inngåelse av to avtaler om politisamarbeid med henholdsvis EU og USA. Inngåelsen av avtalen mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS (Prum- avtalen) og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009 gjelder en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet ved bekjempelse av kriminalitet og terrorisme. Inngåelsen av avtalen mellom Norge og USA, undertegnet 8. mai 2012, gjelder styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 12.05.2016