Endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål)

Prop. 60 L (2015-2016), Innst. 258 L (2015-2016), Lovvedtak 63 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2016 Innst. 258 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i politiloven som innebærer at visepolitimestre utnevnes på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet til gjenoppnevning en gang i en periode på seks år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.05.2016