Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg

Dokument 3:4 (2015-2016), Innst. 245 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 26.04.2016 Innst. 245 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon om myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad sentrale statlige virkemidler for energieffektivisering bidrar til redusert energibruk i bygg, og mulige årsaker til at virkemidlene eventuelt har begrenset effekt. Det fremgår av innstillingen at komiteen mener det er kritikkverdig at Stortingets forutsetninger om vesentlig redusert energibruk i bygg frem mot 2020 ikke vil la seg realisere innenfor tidsrammen. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016