Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan

Prop. 154 S (2014-2015), Innst. 52 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 17.11.2015 Innst. 52 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.11.2015