Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Prop. 142 L (2014-2015), Innst. 30 L (2015-2016), Lovvedtak 3-4 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.11.2015 Innst. 30 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om fastsettelse av referanserenter samt endringer i finanslovgivningen mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.11.2015