Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet

Innst. 130 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2015 Innst. 130 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet. Den ble holdt i Stortinget 2. juni 2015. Redegjørelsen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2015