Representantforslag om framlegging av rammeverket i TISA-avtala

Dokument 8:90 S (2014-2015), Innst. 338 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bård Vegar Solhjell, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp), (SV) Innstilling avgitt 03.06.2015 Innst. 338 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2015