Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2014-2015), Innst. 325 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2015 Innst. 325 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Komiteen har merket seg at et sentralt formål med etableringen av forebyggingsenheten er å oppfylle forpliktelsene som Norge har påtatt seg som følge av tilslutningen til Torturkonvensjonens tilleggsprotokoll, kalt OPCAT. Komiteen har merket seg at enheten har brukt etableringsfasen etter opprettelsen våren 2014 til å forberede en effektiv gjennomføring av forebyggingsmandatet, og den har gjennomført totalt 5 besøk til fengsler og politiarrester. Komiteen har også merket seg at enheten har inntrykk av at det mangler tilstrekkelig klare føringer på områder der myndighetsutøvelsen er av spesielt inngripende karakter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2015